Input VNG voor AO Mensenhandel & Prostitutie 13 juni

vrijdag 7 juni 2019

Geachte dames en heren,

Op 13 juni 2019 debatteert u met de staatssecretaris over de agenda Mensenhandel en prostitutie. Graag brengen we vanuit de VNG drie punten onder uw aandacht:

  1. Verbinding zorg en veiligheid - de aanpak van mensenhandel vraagt om een bredere blik en intensievere samenwerking;
  2. Mogelijkheid tot meer gegevensdeling;
  3. Mensenhandel is breder dan alleen seksuele uitbuiting, nadrukkelijk ook arbeids- en criminele uitbuiting behoeven aandacht.