Opmerkingen voor Verzamel AO Wmo etc. d.d. 15 maart

vrijdag 9 maart 2018

Geachte dames en heren,

2018, het vierde jaar van de grote decentralisaties in het sociale domein, belooft een belangrijk jaar te worden voor gemeenten en hun burgers. Het nieuwe kabinet heeft een fors aantal plannen voor het sociaal domein op stapel staan. Over enkele maanden treedt bovendien ook in gemeenten een nieuwe generatie bestuurders aan, die de opgaven in het sociaal domein met nieuw elan zullen aanpakken. Zowel de plannen van het kabinet als de praktijk in 380 gemeenten zullen in uw Kamer regelmatig besproken worden. Wij zullen u daarbij blijven voorzien van kennis uit en contact met de gemeentelijke praktijk.