Visiedocument jeugdbranches: passende zorg en behandeling voor jeugdigen

Organisatie: 
BGZJ
Publicatie soort: 
Position paper
Jaar van uitgifte: 
2017

Op initiatief van de BGZJ (Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC) is de handreiking ‘Passende zorg en behandeling voor jeugdigen’ ontwikkeld. Dit visiedocument is bedoeld als instrument om een impuls te geven aan de transformatie van de Jeugdhulp.

De handreiking formuleert eisen aan het systeem, de organisatie en de uitvoering van jeugdhulp én een aantal werkende principes. Het biedt een inhoudelijk fundament in de regionale visievorming op het punt van de transformatie van jeugdhulp. Het faciliteert het ‘goede gesprek’ in de regio’s tussen gemeenten, jeugdhulpaanbieders, huisartsen, gecertificeerde instellingen en andere professionals en partijen zoals het onderwijs.