Ruimte voor jeugdhulp

Organisatie: 
Werkgroep Rijk, gemeenten, GGZ, jeugdzorg en gehandicaptenzorg
Publicatie soort: 
Position paper
Volledige publicatie: 
Jaar van uitgifte: 
2015

 In 2014 spraken gemeenten, Rijk en zorgaanbieders af om met een toekomstvisie te komen op de specialistische jeugdhulp. In deze visie 'Ruimte voor jeugdhulp' is samen een realistisch perspectief geschetst, dat aansluit bij de visie van gemeenten. De VNG vindt het belangrijk dat gemeenten deze visie meenemen in hun inkoopproces voor het jaar 2016. De komende periode gaan we hem bespreken met alle gemeenten.