Evaluatie kosten toezicht en handhaving kinderopvang

Organisatie: 
VWS, Cebeon
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2015

In opdracht van SZW heeft Cebeon een onderzoek gedaan naar toezicht en handhaving in de kinderopvang. Een van de onderzoeksuitkomsten is dat gemeenten een substantiële bijdrage vanuit eigen middelen moeten leveren voor de uitvoering op het huidige niveau.

Bijlagen