Wetgevingskalender

Samenwerking Jeugdwet en WMO 2015

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
34857
Inwerkingtreding: 
1 januari 2020

Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Internetconsultatie (Gesloten)