Infographic: welke jeugdhulp heeft een kind nodig?

Organisatie: 
Ministerie van VWS
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2015

Welke jeugdhulp heeft een kind nodig: valt die onder de Jeugdwet, Wlz of Zvw? U ziet het in één oogopslag in een handige infographic. De infographic is onderverdeeld in 1) Procedure, 2) Soort hulp en 3) Bijzonderheden. (Uitgave: maart 2015)