Factsheet: Afstemming tussen CIZ en gemeente voor afbakening Wlz - Jeugdwet

Organisatie: 
Transitiebureau jeugd (VWS, VenJ en VNG)
Publicatie soort: 
Factsheet
Jaar van uitgifte: 
2015

Gemeenten hebben te maken met lopende aanvragen voor jeugdzorg uit 2014. Deze komen vanuit het CIZ. Sommige aanvragen vallen onder de Jeugdwet en sommige onder de Wlz. Een factsheet wijst u de weg hoe met deze aanvragen om te gaan. (Uitgave: maart 2015)