VNG-standpunt op 5 financiële punten in de Jeugdwet

maandag 27 april 2015

Geachte heer Van Rijn,

Tijdens het Bestuurlijk Overleg Jeugd van donderdag 30 april 2015 staat een groot aantal financiële onderwerpen op de agenda. Onderwerpen waarover nog voor de meicirculaire gemeentefonds 2015 een besluit moet worden genomen. Het is 30 april niet de eerste keer dan we elkaar over deze onderwerpen spreken. In de voorbereidingen op dit BO geven wij u vast onderstaande punten mee.