Inkoop Jeugd-GGZ door gemeenten

dinsdag 18 maart 2014
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 14/014

Samenvatting
De transitie van de jeugdzorg is in volle gang. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten opdrachtgever en budgettair eindverantwoordelijk voor de inkoop van de totale Jeugd-GGZ. Begin februari hebben wij u bericht over het voorstel dat Zorgverzekeraars Nederland en de VNG hebben gemaakt over de inkoop.

In deze ledenbrief lichten we de afspraken kort toe en introduceren wij het Ondersteuningsprogramma Inkoop Jeugd-GGZ. Zorgverzekeraars en gemeenten moeten nu snel met elkaar in de regio aan de slag om de continuïteit van de jeugdhulp te verzekeren. De VNG adviseert u dringend de inhoud van deze brief te betrekken bij uw vormgeving van de inkoop van de Jeugd-GGZ.

De ledenbrief gaat achtereenvolgens in op:

  • Het voortraject
  • Het overgangsplan
  • De afspraken in het kort met opsomming van verantwoordelijkheden gemeenten en zorgverzekeraars
  • Voorlopig behoud van landelijke structuren
  • Het ondersteuningsprogramma Jeugd-GGZ
  • Kennisoverdracht
Volledige brief: