Kinderopvang: Ouderbetrokkenheid

Organisatie: 
Sociaal werk
Volledige publicatie: 
Jaar van uitgifte: 
2019

In deze brochure beschrijven we welke kwesties een rol kunnen spelen in het werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders en hoe je daarmee om kunt gaan. We geven achtergrondinformatie, tips en goede voorbeelden. Deze tips zijn zeker niet het hele verhaal, maar een startpunt om met elkaar in gesprek te gaan. Het allerbelangrijkste is: stel je open voor deze ouders en toon oprechte belangstelling. Goed ouderbeleid betekent oog hebben voor álle ouders.