Agenda over Jeugd

27 aug

Wil jij op een inspirerende manier kennis uitwisselen, leren van goede voorbeelden en je netwerk versterken? Kom dan naar de Summerschool! Tijdens de sessies gebruiken we landelijke kennis en regionale voorbeelden om deze inspirerende middagen inhoud te geven.

2 sep

Het doel van deze training is om u de basis van toezicht en handhaven van de kinderopvang bij te brengen. Daarnaast krijgt u inzicht in het stelsel van de kinderopvang en de betrokken partijen.

5 sep

Het doel van deze training is om u vertrouwd te maken met de afhandeling van aanvragen tot exploitatie van een kinderopvangvoorziening en de registratie in het LRK.

19 sep

Deze vervolgtraining is een verdiepingsslag na de basistraining Toezicht en handhaving kinderopvang van VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN).

23 sep

Eind september en begin oktober organiseert het Ketenbureau i-Sociaal Domein, samen met VNG, CAK en IB zeven nieuwe regiobijeenkomsten voor gemeenten, zorgaanbieders en hun softwareleveranciers. Deze bijeenkomst is de eerste van de reeks.

26 sep

Experts uit het werkveld delen inhoudelijke kennis via lezingen, goede voorbeelden en stelselmatige overwegingen. De thema’s van deze middag zijn ‘de overgang naar volwassenheid (18-/18+)’ en ‘kinderen met een licht verstandelijke beperking en psychische klachten’.

26 sep

Eind september en begin oktober organiseert het Ketenbureau i-Sociaal Domein, samen met VNG, CAK en IB zeven nieuwe regiobijeenkomsten voor gemeenten, zorgaanbieders en hun softwareleveranciers. Deze bijeenkomst is de tweede van de reeks.

30 sep

Eind september en begin oktober organiseert het Ketenbureau i-Sociaal Domein, samen met VNG, CAK en IB zeven nieuwe regiobijeenkomsten voor gemeenten, zorgaanbieders en hun softwareleveranciers. Deze bijeenkomst is de derde van de reeks.

1 okt

Eind september en begin oktober organiseert het Ketenbureau i-Sociaal Domein, samen met VNG, CAK en IB zeven nieuwe regiobijeenkomsten voor gemeenten, zorgaanbieders en hun softwareleveranciers. Deze bijeenkomst is de vierde van de reeks.

2 okt

Eind september en begin oktober organiseert het Ketenbureau i-Sociaal Domein, samen met VNG, CAK en IB zeven nieuwe regiobijeenkomsten voor gemeenten, zorgaanbieders en hun softwareleveranciers. Deze bijeenkomst is de vijfde van de reeks.

8 okt

Het gemeentelijk netwerk 16-27 bestaat uit beleidsambtenaren uit het hele land die zich bezig houden met de ondersteuning van jongvolwassenen in een kwetsbare positie richting zelfredzaamheid en participatie. Tijdens de bijeenkomsten van het netwerk worden allereerst de landelijke ontwikkeling gedeeld.

8 okt

Eind september en begin oktober organiseert het Ketenbureau i-Sociaal Domein, samen met VNG, CAK en IB zeven nieuwe regiobijeenkomsten voor gemeenten, zorgaanbieders en hun softwareleveranciers. Deze bijeenkomst is de zesde van de reeks.

8 okt

Het doel van deze training is om zaken die in de praktijk vaak vragen oproepen helder te maken voor u. Deze training gaat met name in op zaken die met de registratie in het LRK te maken hebben.

9 okt

28 koplopergemeenten zijn druk bezig met het doorontwikkelen van cliëntondersteuning. Daarnaast staat het thema hoog op de landelijke én lokale agenda. Tijdens dit congres kijken we vooruit naar 2022 met volop ruimte voor innovatie, goede praktijken en inspiratie.

10 okt

Eind september en begin oktober organiseert het Ketenbureau i-Sociaal Domein, samen met VNG, CAK en IB zeven nieuwe regiobijeenkomsten voor gemeenten, zorgaanbieders en hun softwareleveranciers. Deze bijeenkomst is de laatste van de reeks.

7 nov

Het doel van deze training is om u vertrouwd te maken met de afhandeling van aanvragen tot exploitatie van een kinderopvangvoorziening en de registratie in het LRK.

7 nov

Sinds anderhalf jaar werken we als overheden samen in het Interbestuurlijk Programma (IBP). Met elkaar werken we schouder aan schouder aan 10 maatschappelijke opgaven om meer te bereiken voor de inwoners. Hoe werkt dat in de praktijk en tegen welke uitdagingen lopen we aan? 

19 nov

Deze vervolgtraining is een verdiepingsslag na de basistraining Toezicht en handhaving kinderopvang van VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN).

28 nov

Het doel van deze training is om u de basis van toezicht en handhaven van de kinderopvang bij te brengen. Daarnaast krijgt u inzicht in het stelsel van de kinderopvang en de betrokken partijen.

3 dec

Het doel van deze training is om zaken die in de praktijk vaak vragen oproepen helder te maken voor u. Deze training gaat met name in op zaken die met de registratie in het LRK te maken hebben.