Agenda over Jeugd

29 mei

Symposium over invloed van kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheid en hun ouders op het gemeentelijk jeugdbeleid. Er zijn workshops en er is een discussie met onder andere Marc Dullaert, Aanjager Thuiszitterspact en voorheen Kinderombudsman en een jongere als ervaringsdeskundige.

30 mei

Professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen krijgen de gelegenheid om met elkaar aan de slag te gaan voor een betere verbinding tussen welzijn, welbevinden en gezondheid. Ontmoetingen met pioniers, opinieleiders en anderen die sociaal én gezond in het vizier hebben, staan centraal.

30 mei

Jeugdhulpverleners moeten hun professionele ruimte benutten voor het bieden van goede jeugdhulp. Dit vergt duidelijke afspraken over wie welke verantwoordelijkheid heeft en hoe die wordt genomen. Hoe werk je daar samen aan en blijf je daarover met elkaar in gesprek?

31 mei

Kan samenwerking tussen primair onderwijs en jeugdzorg leiden tot beter onderwijs en lagere instroom in gespecialiseerde jeugdzorg? Ja, dat kan: gemeenten, onderwijs en jeugdzorg kunnen samen leren hoe zij in hun regio kunnen samenwerken. Daarover gaat deze miniconferentie.

1 juni

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Om de continuïteit van zorg samen goed te borgen, overleggen de managers Jeugd van de 42 jeugdregio's regelmatig over concrete uitvoeringszaken in het J42-netwerk.

1 juni

Kan samenwerking tussen primair onderwijs en jeugdzorg leiden tot beter onderwijs en lagere instroom in gespecialiseerde jeugdzorg? Ja, dat kan: gemeenten, onderwijs en jeugdzorg kunnen samen leren hoe zij in hun regio kunnen samenwerken. Daarover gaat deze miniconferentie.

1 juni

In een pleeggezin en gezinshuis vinden kinderen een plek om zo thuis mogelijk op te groeien. Sinds de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten hiervoor verantwoordelijk. Tijdens dit symposium hoort u de laatste ontwikkelingen en ontmoet u elkaar en de pleegouders.

2 juni

Het sturen op goede hulp voor jeugdigen staat centraal tijdens de bijeenkomst 'Sturen op hulp voor jeugd: goed opdrachtgeverschap'. Denk mee en deel uw ervaringen. Thema's die aan bod komen zijn verzamelen en gebruiken van inhoudelijke informatie, voeren van voortgangsgesprekken en samenwerken,

7 juni

Kan samenwerking tussen primair onderwijs en jeugdzorg leiden tot beter onderwijs en lagere instroom in gespecialiseerde jeugdzorg? Ja, dat kan: gemeenten, onderwijs en jeugdzorg kunnen samen leren hoe zij in hun regio kunnen samenwerken. Daarover gaat deze miniconferentie.

8 juni

Kan samenwerking tussen primair onderwijs en jeugdzorg leiden tot beter onderwijs en lagere instroom in gespecialiseerde jeugdzorg? Ja, dat kan: gemeenten, onderwijs en jeugdzorg kunnen samen leren hoe zij in hun regio kunnen samenwerken. Daarover gaat deze miniconferentie.

13 juni

Voorkom administratieve lasten bij financiële controle door de inkoop en verkoop van Wmo en jeugdhulp goed in te richten. Op 13 juni is deze extra bijeenkomst voor gemeenten en zorgaanbieders in Utrecht.

16 juni

De nieuwe jeugdtaken waar gemeenten voor verantwoordelijk zijn, leiden tot enkele knelpunten die in alle jeugdregio’s én bovenregionaal spelen. Om deze aan te pakken nam de VNG het initiatief voor een bestuurlijk netwerk van wethouders Jeugd van de 42 jeugdregio’s. 

19 juni

Kinderen weten heel goed wat nodig is voor een kindvriendelijke stad. Zij zijn in staat om hiervoor rendabele keuzen maken en leggen zelf goed uit wat zij nodig hebben in de openbare ruimte. Hierover gaat dit seminar 19 en 20 juni in Rotterdam, via het European Network Child Friendly Cities.

22 juni

De nieuwe jeugdtaken van gemeenten leiden tot enkele knelpunten die in alle jeugdregio’s én bovenregionaal spelen. Ook in een decentraal stelsel blijkt (boven)regionale samenwerking van cruciaal belang voor duurzame jeugdhulp. Voor deze bijeenkomst zijn alle wethouders Jeugd uitgenodigd. 

22 juni

Heeft u ook weleens te maken met een zorgaanbieder die niet de zorg heeft geleverd die hij declareert? Of één die mensen ‘beloont’ voor het aanvragen van een pgb zonder daar zorg tegenover te stellen? En wat doet u als u hierover een (fraude)signaal ontvangt?

27 juni

Save the date! Heeft u ook weleens te maken met een zorgaanbieder die niet de zorg heeft geleverd die hij declareert? Of één die mensen ‘beloont’ voor het aanvragen van een pgb zonder daar zorg tegenover te stellen? En wat doet u als u hierover een (fraude)signaal ontvangt?

29 juni

Save the date! Heeft u ook weleens te maken met een zorgaanbieder die niet de zorg heeft geleverd die hij declareert? Of één die mensen ‘beloont’ voor het aanvragen van een pgb zonder daar zorg tegenover te stellen? En wat doet u als u hierover een (fraude)signaal ontvangt?

3 juli

Welke gegevens mag u gebruiken bij het tegengaan van fraude in het sociaal domein? En hoe doet u dat in de praktijk? Na de eendaagse kennismodule Gegevensuitwisseling van het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (VNG KCHN) kunt u hier direct verantwoord mee aan de slag.

4 juli

Save the date! Heeft u ook weleens te maken met een zorgaanbieder die niet de zorg heeft geleverd die hij declareert? Of één die mensen ‘beloont’ voor het aanvragen van een pgb zonder daar zorg tegenover te stellen? En wat doet u als u hierover een (fraude)signaal ontvangt?

15 sep

De nieuwe jeugdtaken waar gemeenten voor verantwoordelijk zijn, leiden tot enkele knelpunten die in alle jeugdregio’s én bovenregionaal spelen. Om deze aan te pakken nam de VNG het initiatief voor een bestuurlijk netwerk van wethouders Jeugd van de 42 jeugdregio’s. 

Pagina's