Agenda over Jeugd

20 okt

Enkele gemeenteraden hebben na de decentralisaties van 2015 een sociaal ombudsman/-vrouw aangesteld om een actieve rol te spelen. Tijdens dit congres hoort u wat de meerwaarde van de sociaal ombudsman/-vrouw voor de gemeenteraad en de organisatie is of kan zijn.

23 okt

Maak van de PGB geen olifant! Dat is de titel van een reeks regiobijeenkomsten en werkateliers. In het tweedaags werkatelier staat kennis en uitvoering centraal. In het werkatelier gaat u aan de slag met eigen gesignaleerde knelpunten op basis van dilemma’s in de praktijk.

24 okt

Maak van de PGB geen olifant! Dat is de titel van een reeks regiobijeenkomsten en werkateliers. In het tweedaags werkatelier staat kennis en uitvoering centraal. In het werkatelier gaat u aan de slag met eigen gesignaleerde knelpunten op basis van dilemma’s in de praktijk.

25 okt

Maak van de PGB geen olifant! Dat is de titel van een reeks regiobijeenkomsten en werkateliers. In het tweedaags werkatelier staat kennis en uitvoering centraal. In het werkatelier gaat u aan de slag met eigen gesignaleerde knelpunten op basis van dilemma’s in de praktijk.

30 okt

Nu de startfase van wijkteams is afgerond, komt er meer ruimte om te werken aan het effectief omgaan met diversiteitsvraagstukken.

30 okt

Maak van de PGB geen olifant! Dat is de titel van een reeks regiobijeenkomsten en werkateliers. In het tweedaags werkatelier staat kennis en uitvoering centraal. In het werkatelier gaat u aan de slag met eigen gesignaleerde knelpunten op basis van dilemma’s in de praktijk.

31 okt

Maak van de PGB geen olifant! Dat is de titel van een reeks regiobijeenkomsten en werkateliers. In het tweedaags werkatelier staat kennis en uitvoering centraal. In het werkatelier gaat u aan de slag met eigen gesignaleerde knelpunten op basis van dilemma’s in de praktijk.

31 okt

Wat speelt er allemaal op het gebied van handhaving in het sociaal domein? Wat zijn de recente ontwikkelingen? Met welke partijen kunt u samenwerken? En hoe kunt u uw eigen professionaliteit verder versterken? 

31 okt

Als afsluiting van het congres Handhaving en Naleving houden we een dinerdebat voor bestuurders en betrokken (nieuwe) bewindspersonen. Na een plenaire inleiding gaat u tijdens een 3-gangendiner in gesprek met uw collega’s en de bewindspersonen.

1 nov

Dit jaar is de Week van de Pleegzorg van woensdag 1 tot en met 8 november. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Een belangrijk onderdeel is het werven van nieuwe pleegouders met de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’.

2 nov

Het ondersteuningsprogramma Professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming houdt conferenties over professionaliseren in jeugdhulp en jeugdbescherming. Deze zijn voor gemeenten van belang, omdat zij inkoper van jeugdhulp zijn én soms ook werkgever van de professionals. Kom ook en leer van elkaar.

6 nov

De Voor de Jeugd Dag is een jaarlijks evenement voor en door gemeenten en is een initiatief van de ministeries van VWS, VenJ, OCW en de VNG. Op deze dag komen professionals, beleidsmakers en bestuurders uit alle jeugddomeinen bij elkaar, maar ook de jongeren en ouders zijn er!

7 nov

Jeugdhulp en jeugdbescherming zijn volop in beweging en het moet professioneler. Dat vraagt wat van professionals, leidinggevenden en HR- en beleidsmedewerkers en gemeenten moeten verantwoorde zorg bieden. Tijdens de conferentie staan actuele thema’s en de laatste ontwikkelingen centraal. 

7 nov

Het werkveld van jeugdhulp en jeugdbescherming is volop in beweging. De oproep om te professionaliseren klinkt alom. Maar wat betekent het en wat vraagt het in de praktijk van professionals, leidinggevenden en (beleids)medewerkers? Dat hoort u tijdens de Conferenties Professionaliseren.

8 nov

In de Werkplaatsen Sociaal Domein werken zorg- en welzijnsorganisaties, hogescholen, gemeenten en burgers aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee mag en kan doen. Tijdens deze conferentie komen zij bij elkaar om ervaringen en kennis te delen.

9 nov

Het ondersteuningsprogramma Professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming houdt conferenties over professionaliseren in jeugdhulp en jeugdbescherming. Deze zijn voor gemeenten van belang, omdat zij inkoper van jeugdhulp zijn én soms ook werkgever van de professionals. Kom ook en leer van elkaar.

10 nov

Het Nederlandse netwerk Child Friendly Cities en de stad Utrecht heten u van harte welkom voor een werkbezoek aan kinderrechtenstad Utrecht over het thema Kinderrechten in gemeentelijk (jeugd)beleid. Hoe geeft de gemeente hier vorm aan? Ga mee op bezoek bij goede praktijkvoorbeelden in de stad!

14 nov

Het ondersteuningsprogramma Professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming houdt conferenties over professionaliseren in jeugdhulp en jeugdbescherming. Deze zijn voor gemeenten van belang, omdat zij inkoper van jeugdhulp zijn én soms ook werkgever van de professionals. Kom ook en leer van elkaar.

20 nov

Het ondersteuningsprogramma Professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming houdt conferenties over professionaliseren in jeugdhulp en jeugdbescherming. Deze zijn voor gemeenten van belang, omdat zij inkoper van jeugdhulp zijn én soms ook werkgever van de professionals. Kom ook en leer van elkaar.

21 nov

Welke gegevens mag u gebruiken bij het tegengaan van fraude in het sociaal domein? En hoe doet u dat in de praktijk? Na de eendaagse kennismodule Gegevensuitwisseling van het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (VNG KCHN) kunt u hier direct verantwoord mee aan de slag.

Pagina's