Agenda over Jeugd

19 nov

Deze vervolgtraining is een verdiepingsslag na de basistraining Toezicht en handhaving kinderopvang van VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN).

25 nov

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) en partners organiseren een regiobijeenkomst voor professionals waarin we praktische tools en concrete tips geven om cultuursensitief te werken en effectief om te gaan met de diversiteit onder cliënten. 

28 nov

Het doel van deze training is om u de basis van toezicht en handhaven van de kinderopvang bij te brengen. Daarnaast krijgt u inzicht in het stelsel van de kinderopvang en de betrokken partijen.

29 nov

De gemeente Rotterdam heeft in de afgelopen jaren op allerlei manieren jongerenwerk ingezet: om álle jongeren voldoende kansen te geven om hun talenten te benutten en uit te groeien tot zelfstandige, mondige burgers.

3 dec

Het doel van deze training is om zaken die in de praktijk vaak vragen oproepen helder te maken voor u. Deze training gaat met name in op zaken die met de registratie in het LRK te maken hebben.