Opmerkingen VNG bij de Begroting Volksgezondheid Welzijn en Sport

donderdag 4 oktober 2018

Financiën Sociaal Domein

In het belang van onze inwoners vragen wij u de minister op te roepen gemeenten meer tijd en de daarvoor noodzakelijke middelen te bieden om tot nieuwe vormen van zorg op maat te komen: