Notitie stapeling van accountantscontroles

Organisatie: 
Commissie Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale Overheden
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2018

Meerdere gemeenteraden hebben moties aangenomen, waarin aandacht wordt gevraagd voor de stapeling van accountantscontroles. Het gaat over de situatie waarbij een gemeente samenwerkt met andere gemeenten in een samenwerkingsverband en de accountant van het samenwerkingsverband een controleverklaring opstelt. Vervolgens bestaat het beeld dat de controlerend accountant van een deelnemende gemeente, het werk van de accountant van het samenwerkingsverband weer gaat controleren of over gaat doen. Deze notitie geeft aan, wanneer de controlerend accountant van een decentrale overheid kan steunen op de werkzaamheden van de accountant van het samenwerkingsverband. De notitie is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Commissie Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale Overheden (voorheen de werkgroep HADO). Hierin werken accountants, gemeenten, provincies en Rijk samen om praktische oplossingen te vinden voor problemen die spelen bij de accountantscontrole in het publieke domein.