Handleiding Versterking opdrachtgeverschap van de raad bij de accountantscontrole

Organisatie: 
VNG
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2017

De handleiding is het resultaat van een van de adviezen van de Werkgroep vernieuwing accountantscontrole gemeenten (Depla-II). In de handleiding komen achtereenvolgens aan de orde:

  • Het belang van de accountantscontrole voor de gemeenteraad
  • De rol van de raad bij de jaarlijkse controle
  • De aanbesteding en de werkwijze
  • De mogelijkheden voor ondersteuning

Volledige publicatie: Handleiding Versterking opdrachtgeverschap van de raad bij de accountantscontrole