Wetsvoorstel deconstitutionalisering benoemingswijze burgemeester

vrijdag 2 november 2018

Op 13 november aanstaande vindt in de Eerste Kamer de behandeling plaats van het wetsvoorstel deconstitutionalisering benoemingswijze burgemeester. De VNG en andere organisaties zijn tegen aanname van dit wetsvoorstel en wijzen op de gevolgen voor de overige lagen van het lokaal bestuur als de benoeming van de burgemeester uit de Grondwet wordt gehaald. Wij hebben daarover gezamenlijk bijgaande brief aan de Eerste Kamer gestuurd.