VNG-reactie Plan van Aanpak Versterking Lokale Democratie en Bestuur

donderdag 11 oktober 2018

Geachte mevrouw Ollongren,

Met waardering heeft de VNG kennis genomen van het Plan van Aanpak Versterking Lokale Democratie en Bestuur. Wij erkennen het belang van vernieuwing en versterking van de lokale democratie en zijn verheugd met de aankondiging van het nieuwe Samenwerkingsprogramma Democratie in Actie. We herkennen ook de drie lijnen die de Minister schetst: 1) verbindingen tussen inwoners en bestuur, 2) ondersteuning en toerusting volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren en 3) weerbaarheid van de lokale democratie. We ondersteunen de voorgenomen maatregelen binnen lijn 2 en 3 en vragen vooral extra aandacht voor acties binnen de eerste lijn.