Wijziging Kieswet ivm elektronisch stemmen

woensdag 8 mei 2013

Geachte heer Taverne,

Op 6 maart hebben wij met u een gesprek gehad over uw initiatiefvoorstel om de Kieswet te wijzigen en het gebruik van stemmachines (weer) mogelijk te maken. In dit gesprek heeft u ons gevraagd om over uw initatiefvoorstel advies uit te brengen.