Wet raadgevend referendum

maandag 2 november 2015

Geachte heer Buitendijk,

In uw brief van 19 oktober geeft u aan dat nu duidelijk is dat begin 2016 er een eerste (nationaal) raadplegend referendum gehouden wordt. Gemeenten zullen praktische uitvoering op zich nemen. De organisatie van een referendum is vrijwel gelijk aan de organisatie van een Tweede Kamer verkiezing.

Volledige brief: