Organisatie en financiering van verkiezingen

maandag 13 november 2017

Geachte mevrouw Ollongren,

De voorzitters van de VNG, de UvW en het IPO hebben onlangs met elkaar gesproken over de organisatie en financiering van verkiezingen. In het kader van de versterkte samenwerking tussen de koepels van de decentrale overheden brengen wij graag onderstaande gezamenlijk onder uw aandacht.