Handreiking administratieve en organisatorische aspecten herindelingen

Organisatie: 
Provincie Zuid-Holland
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2016

Op het moment dat gemeenten het proces van herindeling starten, roept dit onherroepelijk de nodige vragen op over de wijze van aanpak van de noodzakelijke stappen op juridisch, bestuurlijk en uitvoerend niveau. Gelet op de opgedane kennis en ervaring bij gemeentelijke herindelingen stelt de provincie Zuid-Holland gemeenten ter ondersteuning bij de herindelingsprocedure een praktische handreiking ter beschikking.