Ambassadeurs van gemeentelijke samenwerking

donderdag 29 augustus 2013
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 13/069

Samenvatting
Op 27 augustus zijn Ronald Bandell, Marjanne Sint en Liesbeth Spies aangesteld als ambassadeurs van gemeentelijke samenwerking. In opdracht van VNG en het ministerie van BZK gaan zij gemeenten en regio’s ondersteunen bij de invulling en operationalisering van de samenwerkingsverbanden die worden gevormd om taken die voortkomen uit de drie decentralisaties op het sociaal domein op te pakken. In deze brief leest u hoe en waarvoor u een beroep op de ambassadeurs kunt doen.