Agenda over Bestuur

25 mei

Energietranisatie, de Omgevingswet, jeugdzorg, gemeentefinanciën, de Monitor Sociaal Domein, burgerparticipatie, informatievoorziening, grondzaken en 'de raad als bestuursorgaan': dat zijn de onderwerpen van de workshops van deze tweede Raad op Zaterdag van dit jaar.

28 mei

Hoe pakt beleid of regelgeving in de praktijk uit voor burgers en uitvoeringsorganisaties? Hoe kan de overheid het onnodig juridiseren van vraagstukken voorkomen? Dat zijn de onderliggende thema's bij het congres Responsieve overheid en effectieve wetgeving. 

4 jun

'Besturen is mensenwerk' is het thema van het VNG Jaarcongres 2019 dat op dinsdag 4 en woensdag 5 juni plaatsvindt.

5 jun

'Besturen is mensenwerk' is het thema van het VNG Jaarcongres 2019 dat op dinsdag 4 en woensdag 5 juni plaatsvindt.

13 jun

Het Netwerk Right to Challenge organiseert samen met de Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen (ZVKK), de VNG en het ministerie van BZK, een Leeratelier over R2C. We kijken bij (welzijns-) voorzieningen in steden en dorpen. Maar we gaan ook na hoe inwoners zelf b.v. dorpsvisies kunnen maken met R2C.

4 jul

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft een onderzoek verricht naar de deelname van mensen met een beperking aan politiek en bestuur. Het enthousiasme over dit onderwerp was groot en heeft geleid tot vele mooie en interessante gesprekken.

30 aug

Op het Democratiefestival vieren en ervaren we de democratie. Dat we in een land leven waar iedereen zijn of haar mening mag geven, waar verschillen mogen zijn en waar we samen de keuzes maken, hoe moeilijk dat soms ook is.

31 aug

Op het Democratiefestival vieren en ervaren we de democratie. Dat we in een land leven waar iedereen zijn of haar mening mag geven, waar verschillen mogen zijn en waar we samen de keuzes maken, hoe moeilijk dat soms ook is.