Agenda over Bestuur

19 nov

De Wethoudersvereniging bestaat 15 jaar. Tijdens haar jaarlijkse Wethoudersconferentie op 19 en 20 november willen zij dit graag met u vieren. Het thema van de conferentie is dit jaar: 'Bestuurzaamheid; duurzaam besturen in een veranderende samenleving.' 

20 nov

Met het programma 'ruimte in regels' zet het ministerie van BZK in op het versterken van de lokale democratie. In een reeks regiobijeenkomsten wil het ministerie onderzoeken welke knelpunten gemeenten en provincies ervaren.

20 nov

De Wethoudersvereniging bestaat 15 jaar. Tijdens haar jaarlijkse Wethoudersconferentie op 19 en 20 november willen zij dit graag met u vieren. Het thema van de conferentie is dit jaar: 'Bestuurzaamheid; duurzaam besturen in een veranderende samenleving.' 

20 nov

Het landelijk netwerk Right to Challenge (RtC) organiseert samen met gemeenten, de provincie Noord-Brabant en bewonersinitiatieven een Leeratelier over RtC.

26 nov

Een stevige aanpak van discriminatie is nodig. Het Rijk legt veel verantwoordelijkheid voor de bestrijding en preventie bij gemeenten. Maar hoe ontwikkel je als kleine(re) gemeente lokaal antidiscriminatiebeleid? En welke aanpakken werken echt?

28 nov

Om het gemeentefonds per 2021 te herzien vinden momenteel herijkingsonderzoeken plaats. De uitkomsten worden begin 2020 verwacht. Tijdens het proces worden er diverse bestuurlijke afwegingen gemaakt die door de onderzoekers worden meegenomen bij het ontwikkelen van de nieuwe verdeelmodellen.

28 nov

Graag nodigen de VNG, PO-raad, VO-raad en het Bouwstenen-platform u uit voor de landelijke bijeenkomst over de verduurzaming van maatschappelijke voorzieningen en vastgoed.

9 dec

Gemeenten willen en kunnen niet meer in de gebruikelijke zaaltjes dezelfde mensen consulteren, maar gaan aan de slag met de participatie van nu: de digitale democratie. Burgerparticipatie moet en kan anders, online participatie is hiervoor een mooi instrument.

12 dec

In het kader van het Europe for Citizens programma worden regionale contactdagen gehouden op 12 en 13 december. Het doel  is kansen voor fondswerving en partnerschappen te onderzoeken.

27 mrt

Sterk staan voor de toekomst. Bouwen aan een gemeente die adequaat kan inspelen op grote vraagstukken, zoals klimaatverandering, cyberveiligheid en samenhang in de samenleving. Daarover gaat het VNG Resilience Congres op maandag 25 november van VNG Risicobeheer.