Agenda over Bestuur

29 aug

Frisse blikken, nieuwe kennis en verbeterde democratische vaardigheden: begin het politieke jaar goed met deze Summer School Democratie. Met onder meer colleges, workshops en masterclasses in een inspirerende omgeving.

30 aug

Op het Democratiefestival vieren en ervaren we de democratie. Dat we in een land leven waar iedereen zijn of haar mening mag geven, waar verschillen mogen zijn en waar we samen de keuzes maken, hoe moeilijk dat soms ook is.

31 aug

Op het Democratiefestival vieren en ervaren we de democratie. Dat we in een land leven waar iedereen zijn of haar mening mag geven, waar verschillen mogen zijn en waar we samen de keuzes maken, hoe moeilijk dat soms ook is.

5 sep

Joan Smithuis, Hub van Wersch en Joop van den Berg lichten hun onderzoek toe naar collegevorming in Nederlandse gemeenten in de periode 2010-2018. Zij presenteren de resultaten in het boek 'Van campagne tot compromis'.

11 sep

In het interbestuurlijk programma Vitaal Platteland (IBP VP) werken 15 ‘kansrijke gebieden’ aan uiteenlopende maatschappelijke opgaven. We nodigen bestuurders uit voor een uitwisseling over de knelpunten en oplossingen bij een bestuurlijke bijeenkomst op 11 september.

21 sep

Als gemeenteraadslid heeft u de uiteindelijke controle op de besluitvorming in de gemeente. Dit vraagt om kennis en kunde op uiteenlopende onderwerpen. Raad op Zaterdag is een dag met workshops op allerlei gebied om grip te krijgen en te houden op uw controlefunctie.

8 okt

Tijdens de BALV op 29 november wordt het Klimaatakkoord ter besluitvorming voorgelegd aan gemeenten. Hierop vooruitlopend organiseren we een landelijke bijeenkomst. Daar voeren we het gesprek over de betekenis van het akkoord voor uw gemeente en haar inwoners en het proces richting de BALV.

8 okt

Om het gemeentefonds per 2021 te herzien vinden momenteel herijkingsonderzoeken plaats. De uitkomsten van die onderzoeken worden begin 2020 verwacht. Al dit najaar worden er diverse bestuurlijke afwegingen gemaakt die door de onderzoekers worden meegenomen bij het ontwikkelen van de nieuwe verdeelmodellen.

5 nov

Steeds meer gemeenten sluiten zich aan bij Iedereen doet mee!, het VNG-project dat gemeenten ondersteunt en stimulieer bij het implementeren van het VN-Verdrag Handicap. Het belang van het verdrag wordt daardoor veel duidelijker voor meer mensen, samen met u willen wij dat vieren!

7 nov

Sinds anderhalf jaar werken we als overheden samen in het Interbestuurlijk Programma (IBP). Met elkaar werken we schouder aan schouder aan 10 maatschappelijke opgaven om meer te bereiken voor de inwoners. Hoe werkt dat in de praktijk en tegen welke uitdagingen lopen we aan?