Agenda over Bestuur

21 jan

In enkele gemeenten kunnen bij de Provinciale Staten-verkiezingen inwoners met een visuele beperking zelfstandig hun stem uitbrengen dankzij de stemmal met audio-ondersteuning. Hoe laat u de doelgroep weten dat deze mogelijkheid bestaat?

22 jan

Samen met gemeenten gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema's voor de komende jaren zijn en wat deze betekenen voor de rol van het lokaal bestuur. Met als uiteindelijke doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor 2020-2024.

28 jan

Hoe kun je als gemeente en als bewonersinitiatief praktisch aan de slag met Right to Challenge? In samenwerking met de VNG en het ministerie van BZK organiseert het landelijk netwerk Right to Challenge dit Leeratelier Right to Challenge.

29 jan

Samen met gemeenten gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema's voor de komende jaren zijn en wat deze betekenen voor de rol van het lokaal bestuur. Met als uiteindelijke doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor 2020-2024.

31 jan

Samen met gemeenten gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema's voor de komende jaren zijn en wat deze betekenen voor de rol van het lokaal bestuur. Met als uiteindelijke doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor 2020-2024.

6 feb

Samen met gemeenten gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema's voor de komende jaren zijn en wat deze betekenen voor de rol van het lokaal bestuur. Met als uiteindelijke doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor 2020-2024.

13 feb

Samen met gemeenten gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema's voor de komende jaren zijn en wat deze betekenen voor de rol van het lokaal bestuur. Met als uiteindelijke doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor 2020-2024.

14 feb

Wilt u serieus aan de slag met een democratisch vraagstuk in uw eigen gemeente en daarnaast kennis delen met anderen? Tijdens deze opstartsessies biedt Democratie in Actie u de mogelijkheid om gezamenlijk de agenda hiervoor vast te stellen.

14 feb

In de bijeenkomst wordt het rapport 'Werken aan publieke waarde – Leren van en voor gemeenten' gepresenteerd. Het is het resultaat van de onderzoekslijn Publieke waarde en Lokaal Bestuur, een samenwerking tussen de VNG en het onderzoeksteam Successful Public Governance van de Universiteit Utrecht.

21 feb

Samen met gemeenten gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema's voor de komende jaren zijn en wat deze betekenen voor de rol van het lokaal bestuur. Met als uiteindelijke doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor 2020-2024.

28 feb

Samen met gemeenten gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema's voor de komende jaren zijn en wat deze betekenen voor de rol van het lokaal bestuur. Met als uiteindelijke doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor 2020-2024.

13 mrt

Eén krachtige lokale overheid, dat is hét antwoord in deze tijd van snelle veranderingen. Gemeentelijke overheden staan voor opgaven die alleen kunnen worden aangepakt en opgelost in samenwerking. Samenwerking tussen disciplines en partijen binnen de gemeentelijke organisatie of met partners.