Consultatie over wetsvoorstel tot instelling van een adviescollege voor de rechtspositie van politieke ambtsdragers

dinsdag 2 juli 2019

Geachte mevrouw Ollongren,

Op 23 mei j.l. ontvingen wij uw consultatieverzoek inzake het wetsvoorstel tot instelling van een adviescollege voor de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Met instemming kan de VNG hier op reageren. U komt hiermee namelijk tegemoet aan een breed gedeelde wens van het Overleg Rechtspositie Decentrale Politieke Ambtsdragers (ORDPA) zoals af te leiden valt uit een gezamenlijke reactie- waaronder die van de VNG- van 23 mei 2016 op de Integrale visie op de (rechts)positie van politieke ambtsdragers “Bijzondere ambten, een toegesneden rechtspositie”.