Kom voor eind 2022 met een grootschalige aanpak om isolatie te versnellen. Dat vragen de VNG en partners aan het kabinet. Zo kunnen we het energieverbruik van inwoners, mkb en maatschappelijke instellingen definitief verlagen. Het prijsplafond is financieel onhoudbaar en biedt geen structurele oplossing.
De VNG krijgt veel vragen over de uitvoering van rijksmaatregelen die samenhangen met de energieprijzen, zoals koopkracht, energiecontracten, sancties tegen Russische bedrijven en het prijsplafond voor energie. In een ledenbrief behandelen we de verschillende problemen als gevolg van de hoge energieprijzen.
Een brede coalitie roept het kabinet op nu werk te maken van onderwijshuisvesting. Er is jaarlijks ten minste € 730 miljoen nodig voor de aanpak van verouderde en slechte schoolgebouwen. De VNG ondertekende samen met 20 partners een manifest in aanloop naar het commissiedebat van 6 oktober.
Om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in verduurzaming van hun gebouw is er de nieuwe subsidieregeling DUMAVA. Er is € 150 miljoen beschikbaar om eigenaren tegemoet te komen in de kosten. Aanvragen kan vanaf maandag 3 oktober 2022 9.00 uur tot 31 december 2023 17.00 uur.
Specifiek voor scholen die kampen met urgente ventilatieproblemen, maakt minister Wiersma € 140 miljoen vrij. De VNG is blij met deze maatwerkregeling, maar benadrukt dat voor de integrale aanpak van schoolgebouwen veel meer extra investeringen nodig zijn.
In Control, een publicatie voor vastgoed- en facility managers in het maatschappelijk vastgoed, laat zien hoe organisaties soms worstelen om de benodigde informatie op orde te krijgen, wat een data-steward doet, hoe u het energiegebruik monitort en hoe u drones en machine learning inzet voor gebouwinspecties.
In een ledenbrief praat de VNG u bij over gesprekken die we voeren met het ministerie van OCW en de onderwijskoepels. Deze gesprekken gaan over ventilatie in schoolgebouwen, maar ook over de bredere opgave op het gebied van onderwijshuisvesting. We vragen hierbij uw aandacht voor 4 zaken.
Op 27 % van de schoollocaties voldoet de luchtkwaliteit niet aan de wettelijke norm. Daarom krijgt elk klaslokaal een CO2-meter en komt er een hulpteam dat gaat helpen de ventilatie op orde te maken. De VNG gaat daarnaast met de minister in gesprek om de verouderde schoolgebouwen duurzaam aan te pakken.
De VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) kwam donderdag 28 oktober bijeen. Hieronder een terugblik op enkele onderwerpen zoals die in deze vergadering werden besproken.
Onlangs verschenen 2 rapporten die zicht geven op het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Een van die rapporten heeft ook een verbeterde dataset opgeleverd, waarmee waarstaatjegemeente.nl is geactualiseerd. U kunt daar de gegevens van uw eigen gemeente opzoeken.