Nieuws
In de nieuwe uitgave van In Control, een publicatie voor vastgoed- en facility managers in het maatschappelijk vastgoed, staat onder andere een praktijkverhaal uit Rotterdam en een vergelijking van waardeaspecten waarop wordt gestuurd bij de Sustainable Development Goals van de VN, de Nen 8026 en GPR gebouw.
De verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille brengt nieuwe risico’s met zich mee. Hoe daarmee om te gaan? Dat was het thema van een goedbezochte bijeenkomst van de Expertgroep Verzekeringsmedewerkers Overheden (EVO) in samenwerking met de gemeente Apeldoorn op 26 september.
De wens om te verduurzamen is groot onder monumenteigenaren. De druk op gemeenten qua vergunningverlening neemt hierdoor toe. Om gemeenten te ondersteunen is er nu een geïllustreerd afwegingskader voor verduurzamingsingrepen bij (woonhuis)monumenten.
Waar staan gemeenten met de verduurzaming van hun vastgoed sinds 2020? En wat hebben ze de komende jaren nodig om te versnellen? De VNG hoort graag van u. Met de uitkomsten van deze enquête gaan wij aan de slag om gemeenten hierin te ondersteunen.
Kom voor eind 2022 met een grootschalige aanpak om isolatie te versnellen. Dat vragen de VNG en partners aan het kabinet. Zo kunnen we het energieverbruik van inwoners, mkb en maatschappelijke instellingen definitief verlagen. Het prijsplafond is financieel onhoudbaar en biedt geen structurele oplossing.
De VNG krijgt veel vragen over de uitvoering van rijksmaatregelen die samenhangen met de energieprijzen, zoals koopkracht, energiecontracten, sancties tegen Russische bedrijven en het prijsplafond voor energie. In een ledenbrief behandelen we de verschillende problemen als gevolg van de hoge energieprijzen.
Een brede coalitie roept het kabinet op nu werk te maken van onderwijshuisvesting. Er is jaarlijks ten minste € 730 miljoen nodig voor de aanpak van verouderde en slechte schoolgebouwen. De VNG ondertekende samen met 20 partners een manifest in aanloop naar het commissiedebat van 6 oktober.
Om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in verduurzaming van hun gebouw is er de nieuwe subsidieregeling DUMAVA. Er is € 150 miljoen beschikbaar om eigenaren tegemoet te komen in de kosten. Aanvragen kan vanaf maandag 3 oktober 2022 9.00 uur tot 31 december 2023 17.00 uur.
Specifiek voor scholen die kampen met urgente ventilatieproblemen, maakt minister Wiersma € 140 miljoen vrij. De VNG is blij met deze maatwerkregeling, maar benadrukt dat voor de integrale aanpak van schoolgebouwen veel meer extra investeringen nodig zijn.
In Control, een publicatie voor vastgoed- en facility managers in het maatschappelijk vastgoed, laat zien hoe organisaties soms worstelen om de benodigde informatie op orde te krijgen, wat een data-steward doet, hoe u het energiegebruik monitort en hoe u drones en machine learning inzet voor gebouwinspecties.