Nieuws
De ‘Leidraad medegebruikmedegebruik gemeentelijke infrastructuur bij plaatsing small cells' helpt gemeenten om zich voor te bereiden op nieuwe werkzaamheden die als gevolg van de nieuwe regelgeving over medegebruik kunnen ontstaan.
Komende week behandelt de Tweede Kamer onder meer de begroting van Economische Zaken en Klimaat. In aanloop daarnaar heeft de VNG de Kamerleden aandacht gevraagd voor 5 onderwerpen: energietransitie, energie-infrastructuur, regionale economie, Wet markt en overheid en digitale connectiviteit en 5G.
De komende 5 jaar worden 4 tot 5 miljoen huizen van glasvezel voorzien. De ACM wil telecomaanbieders en gemeenten graag helpen bij een snelle en efficiënte uitrol van glasvezel. Ze stelde een 'levend document' op met denkrichtingen en wil deze verder verkennen met gemeenten.
De Telecommunicatiewet bevat nieuwe verplichtingen voor gemeenten. Ze moeten instemmen met redelijke verzoeken van telecomaanbieders tot medegebruik van hun publieke infrastructuur voor de plaatsing van kleine antennes (small cells). 2 nieuwe onderzoeken brengen de gevolgen hiervan in kaart voor gemeenten.
Op 1 januari 2021 is een nieuw antenneconvenant in werking getreden tussen de rijksoverheid, de telecombedrijven en de VNG als vertegenwoordiger van gemeenten. Het convenant heeft tot doel te komen tot een zorgvuldige plaatsing van vergunningvrije antennes voor mobiele communicatie.
De Gezondheidsraad heeft advies uitgebracht over mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden met 5G-frequenties. De conclusie luidt dat er geen bewijs is dat blootstelling aan 5G onder de blootstellingslimieten de gezondheid kan schaden. Wel adviseert de raad meer onderzoek te doen.
De VNG vindt dat er duidelijkere communicatie moet komen over het nieuwe 5G-netwerk. Landelijke ondersteuning is hierbij nodig. Deze boodschap kwam goed over in het debat van de commissie EZK over de uitrol van glasvezel en 5G.
Gemeenten krijgen op verschillende manieren te maken met de uitrol van 5G en hebben daarin landelijke ondersteuning nodig. De noodzaak voor die ondersteuning blijkt ook uit een reportage van Eén Vandaag op 4 juni.
2020 is het jaar van 5G, want dit jaar worden de eerste sets van frequenties geveild. Gemeenten krijgen op verschillende manieren met de effecten hiervan te maken. Om daar zo goed mogelijk ondersteuning aan te kunnen bieden start de VNG dit jaar het programma 5G.