Nieuws
Het Wmo-voorspelmodel voorspelt het aantal gebruikers per Wmo-categorie voor de komende 5 jaar bij ongewijzigd beleid. Het instrument voorziet gemeenten in hun behoefte aan meer sturingsinformatie in het sociaal domein. Begin december zijn de definitieve cijfers van 2021 toegevoegd aan de GMSD.
Op 20 januari is het Wmo-voorspelmodel landelijk beschikbaar gesteld. Het Wmo-voorspelmodel voorspelt het gebruik van de Wmo voor de komende 5 jaar op gemeente- en wijkniveau.