De verkoop en het gebruik van lachgas als recreatief roesmiddel leveren vaak hinder en overlast op. Hoewel het bezit en gebruik tot nu toe niet verboden zijn, hebben gemeenten een aantal (juridische) mogelijkheden om hiertegen op te treden. In een ledenbrief zet de VNG deze opties op een rij.
Deze week maakte staatssecretaris Blokhuis (VWS) bekend dat hij van plan is om lachgas onder de Opiumwet te plaatsen. In de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid is brede steun voor dit voorstel.
Vorige week donderdag, 18 april, sprak de VNG met Tweede Kamerleden over het experiment gesloten coffeeshopketen (bekend als het 'wietexperiment'). Naar aanleiding van het verschijnen van de AMvB die het experiment regelt, vroegen we de Kamer onlangs om een hoorzitting.
De definitieve AMvB rond het wietexperiment is gepubliceerd. De VNG behoudt twijfels over de praktische uitvoerbaarheid van het experiment. We vragen de Tweede Kamer om een hoorzitting, waardoor we met de leden in gesprek kunnen over de bezwaren.
De Tweede Kamer stemde dinsdag in met de Wet experiment gesloten coffeeshopketen. De volgende stap is nu de behandeling van de AMvB in april. Daarmee komt meer zicht op hoe het wietexperiment wordt vorm gegeven.
Deze week verscheen de AMvB van de ministeries van JenV en VWS over het Cannabisbeleid ('wietexperiment'). De VNG is teleurgesteld over het resultaat: er is weinig ruimte voor lokaal maatwerk, en de voorwaarden die worden gesteld, brengen veel praktische knelpunten met zich mee.
Binnenkort behandelt de Tweede Kamer de begroting voor Justitie en Veiligheid. De VNG vraagt de Kamerleden daarbij aandacht voor vier onderwerpen: de aanpak van ondermijning, het experiment gesloten coffeeshopketen, het probleem van drugsdumpingen en de inzet van BOA's.
De Tweede Kamer staat aan het begin van de behandeling van het voorstel tot de Wet experiment gesloten coffeeshopketen. Voor de VNG aanleiding zich tot de Kamer te richten om een aantal voor gemeenten belangrijke punten mee te geven.
Welke ontwikkelingen zijn er afgelopen half jaar rondom het wetsvoorstel Experiment gesloten coffeeshopketen geweest? Welke inhoudelijk bijdrage heeft de VNG meegegeven aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid? En hoe gaat het vervolgproces eruitzien?
Het kabinet houdt vast aan zijn voornemen om in maximaal tien gemeenten te experimenteren met de teelt en verkoop van cannabis onder overheidstoezicht. Het legt daarmee een advies van de Raad van State naast zich neer; die vindt de proef te beperkt.