Het kabinet moet de regie over het landelijk gebied neerleggen bij de gebiedspartners zoals provincies, waterschappen en gemeenten. Gemeenten moeten daarbij ruimte en tijd krijgen van het rijk om het beschadigde vertrouwen van de samenleving in de rijksoverheid te herstellen.
Om allerlei redenen is een actieve aanpak van leegstand gewenst. Door het woningtekort, maar ook door structurele leegstand van verouderde kantoren, sluiting van winkels en vrijkomende agrarische bebouwing. Om gemeenten op weg te helpen met het tegengaan van leegstand, is de handreiking Leegstand aangevuld.
Hoe werken ambtenaren in Almere, Apeldoorn en Wageningen aan een circulair Nederland? Dat vertellen ze in het magazine De verschilmakers. Het magazine biedt praktische inspiratie om zelf met circulaire economie aan de slag te gaan. U kunt zich ook aanmelden om 5 keer praktische tips per mail te ontvangen.
De VNG wil de Handreiking Leegstand te lijf 2.0 uitbreiden met voorbeelden en tips voor het terugdringen van leegstand van agrarisch vastgoed. Daarom roepen wij u op een korte vragenlijst in te vullen, om ons een beeld te geven van de informatie waaraan gemeenten behoefte hebben.
In de week van 30 november behandelt de Kamercommissie de begroting van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. De VNG geeft de Kamer gemeentelijk standpunten mee op 2 dossiers: stikstofaanpak en het vergroenen van de stad.
Hoe combineren decentrale overheden energie- en klimaatmaatregelen met opgaven rond gebiedsontwikkeling? De VNG, IPO, UvW en NP RES zoeken concrete praktijkcases, bedoeld voor de leerlijn 'Integratie van energie- en klimaatmaatregelen in de ruimtelijke ordening' die zij aan het opzetten zijn.
De commissie vergaderde het eerste uur samen met de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM). Er is onder meer gesproken over economie en over het Klimaatakkoord landbouw en landgebruik. In het tweede deel van de vergadering kwam de verhuurdersheffing aan bod.