Om allerlei redenen is een actieve aanpak van leegstand gewenst. Door het woningtekort, maar ook door structurele leegstand van verouderde kantoren, sluiting van winkels en vrijkomende agrarische bebouwing. Om gemeenten op weg te helpen met het tegengaan van leegstand, is de handreiking Leegstand aangevuld.

Eerder heeft de VNG al de handreiking 'Leegstand te lijf 2.0: Met speciale aandacht voor winkels en kantoren' uitgebracht. Deze handreiking is nu aangevuld met 'Leegstand te lijf 2.0: Woningen en agrarisch vastgoed'. De handreiking helpt gemeenten met tips en praktijkvoorbeelden om leegstand te bestrijden en is aangevuld met nieuwe experimenteermogelijkheden. De handreiking is samengesteld door de VNG in opdracht van het ministerie van BZK. 

Meer informatie