De VNG en de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland hebben de handreiking ‘Gemeente en visitatie van woningcorporaties’ uitgebracht. Die geeft inzicht in het instrument ‘maatschappelijke visitatie’ en geeft wethouders, raadsleden en ambtenaren handvatten voor het visitatiegesprek.
Zorgfraude komt in verschillende vormen voor, de aandacht voor de aanpak door gemeenten groeit. Bij de inrichting van toezicht en handhaving richten gemeenten zich vooral op preventie, om te voorkomen dat malafide zorgaanbieders (‘zorgcowboys’) hun intrede maken.
Het ministerie van SZW heeft bekend gemaakt hoeveel beschutte werkplekken gemeenten in 2021 moeten inrichten. De aantallen zijn opgenomen en aangepast in de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ en niet langer via een Ministeriële Regeling.
De Buitengewone ALV (BALV) van de VNG vindt digitaal plaats op vrijdag 12 februari van 10.00 tot 12.15 uur. Op de agenda staan de VNG-inzet voor de kabinetsformatie en de actualiteit rond het onderzoek jeugd centraal.
Met de verkiezingen voor de deur komen er bij gemeenten steeds meer vragen van medewerkers of zij werkzaamheden mogen verrichten in het stembureau van de gemeente waar zij wonen of werken. In een factsheet geven we een overzicht hoe werkgevers in de sector gemeenten hiermee om kunnen gaan.
De twee werelden van de Energietransitie en de Omgevingswet. Waar vinden deze werelden elkaar? Hoe kunnen beleidsmedewerkers van deze twee domeinen de verbinding met elkaar vinden, elkaar aanvullen en versterken? En hoe zit het met regelgeving? Meer weten? Luister deze podcast.
De VNG, het IPO en de UvW vragen minister Ollongren om volledige compensatie voor de kosten van de implementatie en uitvoering van de Wet open overheid (Woo).
In opdracht van het programmateam GHNT, VWS en de VNG heeft Andersson Elffers Felix (AEF) een analyse uitgevoerd van de actuele samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis-organisaties en lokale (wijk)teams.
Wij geven u de mogelijkheid om tot uiterlijk 22 januari a.s. tegenkandidaten te stellen tegen de door de adviescommissie voorgedragen kandidaten. In de Buitengewone ALV spreken de leden zich uit over de door de adviescommissie voorgedragen kandidaten en eventuele tegenkandidaten.
Met ingang van 1 januari 2021 worden de griffierechten en de proceskostenvergoeding geïndexeerd met 1,67%.