In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel experimenteren 97 gemeenten op onderdelen uit de nieuwe Wet inburgering. Deze pilotgemeenten ontdekken welke elementen in hun aanpak werken bij bijvoorbeeld het voeren van regie, het aanbieden van de leerroutes of het organiseren van het ontzorgen.
Bridges of Trust is een nieuw Europees project met als doel om internationale partnerschappen tot stand te brengen tussen 10 gemeenten uit EU-lidstaten en Oekraïne. Heeft uw gemeente hiervoor belangstelling? Meld u dan bij de VNG.
Tijdens de meet-up ‘Europa voor en door gemeenten’ gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over de Europese dimensie van actuele onderwerpen die bij gemeenten spelen. Er waren inspirerende voorbeelden, presentaties en een afsluitend gesprek met Europarlementariër Tom Berendsen.
Een responsievere overheid die beter inspeelt op behoeften van burgers, wat is daarvoor nodig en hoe organiseer je dat? Daarover sprak Movisie-bestuurder Janny Bakker-Klein met Illya Soffer, directeur van Ieder(in) en Isabel Joosen, beleidsmedewerker bij de VNG.
De Conferentie over de toekomst van Europa is een reeks debatten waar mensen uit heel Europa hun ideeën kunnen delen en kunnen helpen bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst. De Europese Commissie heeft gemeenten opgeroepen om ook bijeenkomsten te organiseren.
De VNG heeft veel vragen gekregen over de nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet in relatie tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. In deze korte paper zetten we uiteen welke overwegingen u mee kunt nemen bij de beslissingen die de Raad moet nemen rondom de Omgevingswet.
Nederlanders krijgen via voedsel en drinkwater te veel PFAS binnen, blijkt uit recent onderzoek van het RIVM. Dat kan een negatief effect hebben op de gezondheid. Daarom adviseert het RIVM de overheid om te zorgen dat mensen minder in contact komen met PFAS.
Naar aanleiding van berichtgeving over uitstel van de invoering van het nieuwe paspoort, is verwarring ontstaan over mogelijke gevolgen voor de wijzigingen aan de Nederlandse identiteitskaart. De invoering van de identiteitskaart met de bijhorende wijzigingen gaat wel door op 2 augustus.
Alle rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen moeten per 1 juli a.s. zijn gesloten. Dit betekent dat vanaf dat moment in overheids- en (semi)publieke gebouwen als zorginstellingen, sportverenigingen en culturele instellingen de rookruimtes gesloten moeten zijn.
In opdracht van Vereniging NOV doet Verwonderzoek onderzoek naar gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid. Doel: meer te leren over het vrijwilligerswerkbeleid zodat kennis hierover kan worden uitgewisseld en gemeenten, vrijwilligerscentrales en vrijwilligersorganisaties daarvan kunnen leren.