De VNG plaatst een aantal kanttekeningen bij het Pakket Belastingplan 2021. Het gaat voornamelijk om tarieven en regelingen met betrekking tot de energietransitie. Daarnaast vragen we om een fiscaal gerichte vrijstelling in de WKR voor thuiswerken.
Door omstandigheden kwetsbaar geraakte mensen in staat stellen weloverwogen keuzes te maken over het moment van hun kinderwens en het belang van het kind is essentieel. Het is goed voor het gezin in wording én uit oogpunt van besparing van veel onnodige zorg- en ondersteuningskosten.
Wat speelt er in het buitenland en wat kunnen we daarvan leren voor onze eigen lokale aanpak van corona? Wethouder Cathelijne Bouwkamp presenteerde buitenlandse corona-aanpakken aan de bestuurlijke klankbordgroep van de VNG. ‘Ook in deze moeilijke tijden is het belangrijk om een blik naar buiten te houden.'
Het rapport ‘Een wereld te winnen | Over zorgfraude Wmo 2015 en Jeugdwet’ legt een groot aantal methoden bloot waarmee malafide zorgaanbieders frauderen. In een serie artikelen leggen gemeenten steeds 1 van deze ‘fraudetactieken’ en het tegengaan ervan onder het vergrootglas. Zoetermeer bijt het spits af.
De VNG en het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement hebben de Adviesnotitie coronacrisis opgesteld. Doel van de handreiking is om het lokaal bestuur te informeren over de ontwikkelingen en veranderende verantwoordelijkheden en input te bieden voor de regionale reflectie.
Het voorschot van € 144 miljoen, dat in het voorjaar aan gemeenten is verstrekt, wordt bij de decembercirculaire opgehoogd tot € 170 miljoen. Dat gebeurt op basis van het onderzoek naar de meerkosten als gevolg van COVID-19 in Jeugd en Wmo dat begin september is afgerond.
Nederland telt jaarlijks 557.000 kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen (KOPP/KOV). Deze kinderen en hun ouders vinden het vaak lastig om over hun situatie te praten. Het Trimbos-instituut ontwikkelde nieuwe informatieboekjes voor (aanstaande) ouders en kinderen van 2-18 jaar.
Versterking van het lokaal bestuur, Global Goals en samenwerking met de EU: de VNG vraagt de Tweede Kamer hieraan aandacht te besteden bij de behandeling van de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking eind oktober.
De rechter heeft enkele motorclubs verboden. Wat te doen wanneer een lid van zo’n Outlaw Motorcycle Gang het bij die club horende jasje, ook ‘colors’ genoemd, in het openbaar blijft dragen? Op verzoek van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid hebben we in de Model-APV hierover bepalingen opgenomen.
Bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen kunnen in hun functie te maken krijgen met agressie, bedreiging, intimidatie of geweld. Het waarborgen van hun veiligheid is van groot belang voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en het goed laten functioneren van de Nederlandse democratie.