Mouwen opstropen voor herstel na corona; gemeenten staat straks heel wat te doen. Het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB geeft aanknopingspunten voor het maken van beleid en plannen. Voor het werken met het CEP is nu een gemeentelijke bijsluiter beschikbaar.
Om zicht te krijgen op de aanpak van ziekteverzuim is een nieuw onderzoek gestart. We vragen alle HR-professionals bij gemeenten en gemeentelijke organisaties hieraan mee te doen.
Wilt u de interactie tussen gemeente en burgers en ondernemers versterken? Wilt u weten wat een kanaalstrategie daarbij kan betekenen? Sluit u dan aan bij de Leerkring Omnichannelstrategie die VNG Realisatie in samenwerking met Gebruikers Centraal en A&O fonds Gemeenten organiseert.
Met de nieuwe Wet inburgering krijgen gemeenten in 2022 de regie over de inburgeringstrajecten. Nu ligt de verantwoordelijkheid vooral bij de inburgeraar zelf. Het doel van de vernieuwing is: inburgeringstrajecten van hogere kwaliteit en veel meer op maat. Hoe gaat dat eruitzien voor gemeenten?
1-1-2022 is voor de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard een extra bijzondere datum. Niet alleen vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet, maar ook omdat de 2 gemeenten vanaf die dag officieel samen verder gaan. De Omgevingswet blijkt een waardevol middel om de aanstaande fusie te versterken.
Hoe is de VNG actief in United Cities and Local Governments, het Comité van de Regio’s en de Raad van Europa? Jan van Zanen, René de Heer en Brigitte van den Berg vertellen waarom internationale samenwerking tussen lokale overheden belangrijk is en hoe zij de belangen van Nederlandse gemeenten behartigen.
Een verplichte risicoanalyse voor kandidaat-wethouders, en het terstond en elektronisch openbaar maken van nevenfuncties: deze voornemens zijn de kern van een nota van wijziging op het aanhangige wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur. De VNG heeft gereageerd op de voorstellen.
De VNG vraagt zowel de Tweede als de Eerste Kamer niet in te stemmen de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen. De VNG reageerde al eerder afwijzend op het voornemen van het kabinet om het besluit Omgevingswet te wijzigen.
De VNG heeft voor gemeenten een toegankelijke en gebruiksvriendelijke dataverkenner ontwikkeld: de Dataviewer Energietransitie gebouwde omgeving (DEGO). Die helpt bij het opstellen van de transitievisie warmte en het uitvoeringsplan aardgasvrije wijken.
Met de nieuwe publicatie 'Werken aan integrale vernieuwing van vakantieparken: lessen uit de regionale leerkringen' bundelde Platform31 interessante lessen, werkwijzen en initiatieven rond de integrale vernieuwing van vakantieparken. De publicatie is opgesteld in opdracht van de VNG.