Intieme terreur is een ernstige vorm van partnergeweld die gekenmerkt wordt door een patroon van controle en dwang. Dit kan zich uiten in het isoleren, vernederen en intimideren van de partner tot ernstig fysiek en seksueel geweld. Ook kan het gaan om controle van de financiën en dreigementen.

In de Factsheet Intieme terreur leest u wat u hierover moet weten, wat u moet doen of juist niet, wat de kenmerken zijn en welke rode vlaggen kunnen duiden op escalatie van geweld of zelfs een fatale afloop.

Doel van de factsheet

Intieme terreur wordt vaak niet herkend. Doel van de factsheet is om aan een breed publiek van professionals in het domein van zorg en veiligheid, maar ook bijvoorbeeld onderwijs en sportverenigingen toe te lichten wat intieme terreur is. De publicatie  is ontwikkeld in opdracht van het programma Geweld hoort nergens thuis.

Meer informatie