Wilt u een bijdrage leveren aan het werk van de bestuurlijke organisatie van de VNG? Meld u dan aan voor een van de 226 vacatures in het VNG-bestuur, adviescommissies en in colleges. In deze tijd met grote maatschappelijke opgaven en een nieuw kabinet, heeft de VNG uw expertise en inzet hard nodig.

U kunt zich kandidaat stellen voor de vacatures in bestuur, 9 adviescommissies en 2 colleges tot uiterlijk vrijdag 1 juli. (NB: dit was oorspronkelijk donderdag 2 juni, het VNG-bestuur heeft besloten om de kandidaatstellingsprocedure te verlengen, meer hierover leest u in ledenbrief 22/030.)

Uitgangspunten en profielschets

In de ledenbrief 'Openstelling vacatures in VNG bestuur en commissies' gaan we in op:

  • Bestuurlijke organisatie en uitgangspunten kandidaatstellingsprocedure
  • Vacatures in bestuur, adviescommissies en colleges
  • Algemene profielschets en profielschetsen bestuur en per adviescommissie en college
  • Tijdpad kandidaatstellingsprocedure
  • Beantwoorden we veelgestelde vragen

Meer informatie