Ledenbrief nummer

Lbr. 22/030

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Het VNG-bestuur heeft vandaag besloten om meer tijd te nemen voor de kandidaatstellingsprocedure voor de invulling van 226 vacatures in het bestuur en de commissies. Op dit moment is nog slechts een zeer gering deel van de colleges gevormd en naar verwachting zal de collegevorming in veel gemeenten dit keer langer op zich laten wachten. De eerdere gestelde deadline van 2 juni voor de aanmelding van kandidaten is hiermee niet langer realistisch. In het verlengde daarvan is het ook niet meer realistisch om de provinciale afdelingen en netwerken te vragen om hun aanbevelingen van kandidaten uit hun achterban nog voor de zomervakanties aan te leveren. Dat betekent dat de selectie van kandidaten door de Voordrachtscommissie en de benoeming van waarnemers door het VNG-bestuur over de zomer heen getild moeten worden.