In het Tweede Kamerdebat over afbouw van de salderingsregeling voor kleingebruikers van zonnepanelen deed minister Jetten enkele handreikingen die volgens de VNG en andere partijen nog geen harde toezeggingen zijn. Daarom vragen we de Eerste Kamer op 14 maart in te gaan op deze punten.

Voorkomen dat animo voor zonnepanelen terugloopt

De VNG, Woonbond, AEDES, Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond willen niet dat door afbouw van de regeling de animo voor zonnepanelen gaat teruglopen. De duurzame ambities zijn immers zeer hoog. Gemeenten hebben draagvlak nodig voor de duurzame transities in de wijken, huurders en eigenaren van woningen moeten er baat bij hebben om zonnepanelen te laten aanleggen. 

Terugleververgoeding moet voldoende zijn

Om te zorgen dat mensen bereid blijven om te investeren in zonnepanelen pleiten we voor een goede waarborg op de redelijke terugverdientijd van gemiddeld 7 jaar, waarbij jaarlijks wordt geëvalueerd en kan worden bijgestuurd. Minister Jetten heeft in de Tweede Kamer aangegeven dat er een minimumterugleververgoeding komt, ‘die de consument beschermt en die ervoor zorgt dat het een rendabele investering blijft’. 

Maar wat het gaat worden is ons onduidelijk. We dringen erop aan dat de minimale terugleververgoeding permanent wordt vastgesteld op 80% van het kale leveringstarief voor stroom dat de consument met zijn leverancier is overeengekomen. Ook zien we graag een concrete cijfermatige toezegging wat het minimale niveau wordt van de terugleververgoeding in ‘extreme situaties’. 

Huurders moeten kunnen meedoen

Met het vervallen van de salderingsregeling hebben huurders geen profijt meer van zonnepanelen. We pleiten ervoor dat verhuurders recht krijgen op een investeringssubsidie zodat zij hun huurders ook in de toekomst een aantrekkelijk aanbod kunnen doen.  

Meer informatie