Afbouw van de salderingsregeling is nodig, maar zonder concreet alternatief kan dit leiden tot een kopersstaking met vertragende gevolgen voor de klimaatambities. Het gaat de bereidheid om te investeren in zonnepanelen verminderen. 

Dat vrezen de VNG, Consumentenbond, Aedes, Vereniging Eigen Huis en Woonbond gezien het huidige wetsvoorstel over de afbouw. Met deze partijen hebben we de Kamer geïnformeerd over de randvoorwaarden voor het benodigde alternatief. 

Lees de inbreng voor het Kamerdebat over salderen (pdf, 238 kB)

Langjarig perspectief nodig

Er is langjarig perspectief nodig om zon op dak te blijven stimuleren, om de klimaatambities te realiseren en energiearmoede aan te pakken. Ook zijn er verwachtingen geschapen door het rijk richting de bestaande eigenaren en gebruikers van zonnepanelen, en door gemeenten in hun wijkaanpak naar hun inwoners. 

Goed alternatief ontbreekt

Het wetsvoorstel regelt echter alleen een afbouwscenario. Daarom vinden de 5 partijen het wetsvoorstel in de huidige vorm niet klaar voor behandeling totdat een alternatief wordt voorgelegd. Dat schrijven we in onze inbreng voor het debat hierover, dat op 26 januari wordt hervat. 

Randvoorwaarden voor fatsoenlijke afbouw 

Om de salderingsregeling af te bouwen naar 0 moet het alternatief voldoen aan 8 randvoorwaarden, die we in onze brief aan de Kamer uiteen zetten. Een van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat de redelijke terugverdientijd van gemiddeld 7 jaar moet worden gewaarborgd, waarbij er jaarlijks wordt geëvalueerd en kan worden bijgestuurd. 

Meer informatie

VNG-inbreng voor het debat over afbouw salderingsregeling van 17 januari