Maandag 16 mei en donderdag 19 mei vinden respectievelijk het rondetafelgesprek en commissiedebat over arbeidsmigratie plaats. In een brief aan de Tweede Kamercommissie SZW vraagt de VNG onder andere aandacht voor verbetering van de markt voor uitzendbureaus en een goede registratie van verblijfadressen.

Na het tweede advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer zijn er zaken opgepakt, maar de individuele arbeidsmigrant merkt nog weinig concrete verbeteringen. We vragen daarom om vaart te maken met verbeteringen en ook te kijken wat er eventueel versneld kan worden gerealiseerd. Gemeenten worden dagelijks geconfronteerd met schrijnende situaties.

Samengevat willen we aandacht vragen voor onderstaande punten: 

  • Verbeteringen van de markt voor uitzendbureaus zijn snel nodig
  • Een goede registratie van verblijfadressen is cruciaal
  • Verhuurdersvergunningen op grond van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap¬†
  • Betere beeldvorming is nodig voor het realiseren van meer en betere huisvesting
  • Problemen met gegevensdeling staat een integrale handhavingsaanpak in de weg

Meer informatie