Voor het debat over de leefomgeving hebben we de Kamer geïnformeerd over de uitdagingen van gemeenten bij het aanpakken van hun milieuproblemen. We vroegen onder meer aandacht voor de positie van gemeenten onder de Omgevingswet, als zij verantwoordelijkheden krijgen zonder bijbehorende bevoegdheden.

Lees de VNG-inbreng (pdf, 133 kB) 

Verantwoordelijkheden zonder bevoegdheden

Onder de Omgevingswet komen gemeenten in een complexe positie. Met deze wet zijn zij enerzijds verantwoordelijk voor het milieu en een gezonde leefomgeving voor hun inwoners. Anderzijds zijn zij bij grootschalige industriële activiteiten en infraprojecten geen bevoegd gezag om vergunningen te verlenen. 

Wij roepen de Kamer daarom op de staatsecretaris te vragen om te monitoren of deze situatie leidt tot lokale uitvoeringsproblemen. In dat geval is juridische en technische ondersteuning van gemeenten nodig, inclusief de benodigde financiële middelen. 

Betere bescherming tegen industriële uitstoot 

We vragen de Kamer ook om de staatssecretaris aan te sporen aan de slag te gaan met een betere bescherming tegen industriële uitstoot, zoals aanbevolen door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De staatsecretaris schetst naar onze mening een te relativerend beeld over de meting van de depositie van PAK’s en zware metalen in de IJmond. Dit is voor ons een voorbeeld van wat in diverse andere regio’s van het land ook speelt.

Eerst bronmaatregelen, dan wetgeving luchtkwaliteit 

De ambitieus aangescherpte normen luchtkwaliteit in het voorstel van de Europese Commissie steunt de VNG van harte. Ook hier speelt echter het probleem dat gemeenten verantwoordelijk worden gemaakt voor een gezonde luchtkwaliteit terwijl zij daarvoor geen instrumenten hebben. Daarom vragen we dat de luchtkwaliteitswetgeving pas in werking treedt als EU-bronmaatregelen tot resultaat hebben geleid.