Gemeenten steunen de ambities neergelegd in het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) om af te stappen van de fossiele energiedragers. Voor het debat in de Tweede Kamer van 8 februari heeft de VNG een paar kanttekeningen en verbetervoorstellen.

VNG inbreng commissiedebat NPE 8 februari 2024 (pdf, 179 kB)

Betrokkenheid decentrale overheden

Het NPE schetst de overgang van een centraal naar een meer decentraal energiesysteem. Dat vraagt om beleid dat dit ook mogelijk gaat maken en om nauwe betrokkenheid van decentrale overheden bij de totstandkoming van dat beleid. Tussen de mooie ambitie voor 2050 en de situatie nu zit nog wel een flinke kloof met grote uitdagingen.

Ook zetten we vraagtekens bij een aantal beleidskeuzes uit het NPE.  Om de doelen uit het NPE te realiseren moeten een aantal zaken anders. We doen 5 aanbevelingen voor verbetering.