Als de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treedt, dan treedt gelijktijdig een inhoudelijke verandering in publicatieverplichting op. De VNG heeft een advies uitgewerkt over hoe u de verschillende typen bijlagen en andere stukken publiceert.

Lees het advies

Strekking van deze verandering is dat - in tegenstelling tot de huidige situatie - van de volledige tekst van het (ontwerp)besluit mededeling wordt gedaan in het publicatieblad van de gemeente (Officielebekendmakingen.nl).  De vraag die voorligt, is hoe gemeenten na inwerkingtreding moeten omgaan met de verschillende bijlagen bij het besluit en op het besluit betrekking hebbende stukken. 

Typen bijlagen 

Allereerst zijn er 2 typen bijlagen denkbaar, namelijk: 

  • bijlagen als onderdeel van het besluit (bijlagen bij regels)
  • bijlagen als onderdeel van de motivering/onderbouwing

Naast deze bijlagen zijn er nog ‘op het besluit betrekking hebbende stukken’ die niet direct onderdeel zijn van het besluit. Deze stukken kunnen relevant zijn om de context van het besluit (beter) te kunnen duiden of onderdeel zijn van de besluitvorming. Denk aan zienswijzen. 

Onderdelen van het advies 

In het advies van de VNG leest u over

  • Omgaan met bijlagen bij de regels
  • Omgaan met bijlagen bij de motivering
  • Omgaan met op het besluit betrekking hebbende stukken
  • Afweging van ‘grijs gebied’: bijlagen bij de motivering en de ‘op het besluit betrekking hebbende stukken’