De bonden en de VNG en WSGO hadden op 30 oktober een vierde overlegronde over de cao voor de gemeentelijke sector per 1 januari 2024. Beide partijen hebben hoopvolle stappen in elkaars richting gedaan op diverse inhoudelijke onderwerpen.

De VNG en WSGO gaven aan dat zij op het contractloon een stap kunnen doen: van 4% naar 4,5 %. Bonden hebben hun looneis van 8% verlaagd naar 7%. Werkgevers willen meer duidelijkheid over de status van de bijkomende eisen van de bonden, naast deze nog te hoge looneis, want niet alles is mogelijk. 

De partijen hebben afgesproken 10 november verder met elkaar te spreken.