De minister voor Klimaat en Energie heeft gemeenten geïnformeerd over de verdeling van de uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid voor 2023. Hiermee krijgen ze de gewenste duidelijkheid, zodat ze bij hun planning en begroting rekening kunnen houden met de aanvullende middelen vanuit het rijk.

Inzet naar eigen inzicht

Het geld is bestemd voor personele en bijbehorende materiële kosten. Gemeenten kunnen het naar eigen inzicht inzetten voor de uitvoeringskosten van klimaat- en energiebeleid uit het Klimaatakkoord en het beleidsprogramma Klimaat. 

Bedragen voor 2024 en 2025

De bedragen voor 2023 gelden als de minimumbedragen voor de jaren 2024 en 2025. De verdeling van de middelen waarmee het macrobudget vanaf 2024 groeit, wordt door het rijk en de VNG nog nader uitgewerkt. Deze zal deels worden gebaseerd op de vaste verdeelsleutel (basisfinanciering) en deels aansluiten bij de klimaatplannen die gemeenten hebben.

Meer informatie

Verdeling uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid (pdf, 509 kB)