De Grondwet krijgt een expliciet verbod op discriminatie wegens een handicap of seksuele gerichtheid. Vanmiddag heeft de Eerste Kamer een initiatiefvoorstel daartoe vandaag (definitief) aangenomen.

Artikel 1 Grondwet uitgebreid

Tot nu werd in artikel 1 van de Grondwet discriminatie wegens 'godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook' verboden. Aan die opsomming worden handicap en seksuele gerichtheid toegevoegd. De wetswijziging moet nog officieel ondertekend worden door de koning en de verantwoordelijke minister, en worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Deze wijziging van de Grondwet onderstreept het belang van de wettelijke taken die gemeenten al hebben zoals het voorzien in een anti-discriminatievoorziening voor inwoners en het hebben van een Lokale Inclusie Agenda.

Meer informatie