Gisteren riep het kabinet gemeenten wederom op met spoed opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. De laatste jaren vroeg het kabinet regelmatig om acuut plekken te leveren voor diverse doelgroepen. De nu voorgestelde aanpak roept vragen op over de urgentie, verantwoordelijkheidsheidsverdeling en kaders.

Geen doorzettingsmacht

De VNG heeft het kabinet daarom in een brief gevraagd om deze week hierover duidelijkheid te geven. De stapeling van verzoeken in combinatie met wie de opgaven aanstuurt, leidt tot onduidelijkheid en tot twijfel over het acute karakter van dit nieuwe verzoek. Daarnaast ontbreekt het aan doorzettingsmacht, waardoor gemeenten gehouden zijn aan de reguliere procedures rondom o.a. vergunningen en inspraak. Dit maakt een snelle realisatie van de 12.000 benodigde plekken haast onmogelijk. 

Tijdelijke Gemeentelijke Opvang

Nieuw in deze oproep is dat het kabinet gemeenten vraagt om via de Provinciale Regietafels (PRT) Tijdelijke Gemeentelijke Opvang (TGO) te realiseren. De VNG merkt op dat de grenzen van de gemeentelijke uitvoering –  mede door de veelheid aan opgaven en taken rondom de opvang van asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne en de huisvesting van statushouders – bereikt zijn. Onduidelijkheid over randvoorwaarden, verantwoordelijkheden en financiering van de TGO versterken dat knelpunt.

Deze week antwoorden

Om opvanglocaties op korte termijn daadwerkelijk in te kunnen zetten, vraagt de VNG aan de staatssecretaris om deze week duidelijkheid te verschaffen door het beantwoorden van de vragen in onze brief.