In het coalitieakkoord is voor 2023 tot en met 2030 € 5,38 miljard gereserveerd voor de uitvoeringskosten van gemeenten en provincies voor klimaat- en energiebeleid. Voor de periode tot en met 2025 wordt hiervan € 1,04 miljard uitgekeerd. Gemeenten kunnen de uitkering tussen 3 en 28 april aanvragen bij RVO.

Ga naar de website van de RVO

Overzicht van bedragen per gemeente

De in de Staatscourant gepubliceerde regeling bevat een overzicht van de bedragen die per gemeente en provincie beschikbaar zijn gesteld. Met dit geld kunnen zij extra personeel aantrekken, kennis vergroten en externe expertise in huis halen. Hierover zijn de medeoverheden in oktober vorig jaar geïnformeerd via een brief van de minister voor Klimaat en Energie

De bedragen voor 2023, 2024 en 2025 kunnen in een keer worden aangevraagd. De betaling vindt uiterlijk plaats in mei 2023, januari 2024 en januari 2025. Voor de jaren 2026 t/m 2030 wordt op een later moment een nieuwe regeling opengesteld.

Reactie VNG

Lot van Hooijdonk, voorzitter VNG-commissie EKEM en wethouder in Utrecht: 'De VNG is erg blij met deze middelen. Het komt tegemoet aan een van de voorwaarden die door onze leden bij het Klimaatakkoord zijn gesteld. De regeling voorziet in een dringende behoefte van gemeenten om hun interne organisatie verder op te bouwen, zodat zij de komende jaren samen met inwoners, medeoverheden en anderen werk kunnen maken van de lokale energietransitie.'

Meer informatie