In de week van 23 tot 28 mei brengt Jan van Zanen als voorzitter van de VNG een bezoek aan Suriname. Hij reist samen met burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. Zij spreken met de Surinaamse regering en andere partners over toekomstige samenwerking met het land.

Sinds het bezoek van president Chan Santokhi aan Nederland in september vorig jaar is er weer veel interesse om de nauwe samenwerking tussen Nederland en Suriname uit het verleden nieuw leven in te blazen. Ook verschillende Nederlandse gemeenten hebben hierin interesse getoond en aan de VNG gevraagd om de mogelijkheden voor samenwerking te verkennen. 

Nauwere samenwerking

Afgelopen december tekenden Jan van Zanen als voorzitter van de VNG een intentieverklaring met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken waarin ze afspraken om de mogelijkheden voor nauwere samenwerking tussen Nederlandse gemeenten en Surinaamse districten te verkennen. Ook Amsterdam tekende een overeenkomst met Suriname om de hernieuwde samenwerking te bekrachtigen. Van Zanen en Halsema reizen nu naar Suriname op verzoek van de Surinaamse regering. 

Voor de huidige en toekomstige generaties aan beide kanten van de Atlantische oceaan willen gemeenten een duurzame relatie met Suriname opbouwen, op basis van gelijkwaardigheid, wederzijdse belangstelling en respect.

Inhoud van het bezoek

De VNG organiseert tijdens deze week samen met het Surinaamse ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport een seminar om het belang van decentralisatie op de kaart te zetten. Ook zal Van Zanen een aantal districten bezoeken, en zal gesproken worden over de uitwerking van een projectvoorstel om de capaciteit van de districten te versterken.

Naast de focus op versterking van het lokaal bestuur komen ook andere onderwerpen aan bod tijdens het bezoek, waaronder water en klimaatverandering, en ondernemerschap als motor van maatschappelijke vooruitgang. 

Meer informatie