De afgelopen maanden is de VNG in gesprek geweest met aanbieders van ondersteuning aan mensen met een zintuiglijke beperking en het ministerie van SZW, om landelijke raamcontracten af te sluiten voor nieuwkomers met een zintuiglijke beperking.

De Algemene ledenvergadering heeft de VNG hiervoor in juni 2021 voor de komende 4 jaar het mandaat verleend. De totstandkoming van de landelijke raamcontracten duurt langer dan vooraf gedacht. Om de periode tot het sluiten van de landelijke raamcontracten te overbruggen wordt een overbruggingsovereenkomst 2022 opgesteld.

Situatie per 1 januari 2022

In de afgelopen maanden hebben aanbieders – met ondersteuning van het ministerie van SZW – een inburgeringsaanbod ontwikkeld voor nieuwkomers met een zintuiglijke beperking. Voor een deel van de nieuwkomers is er een geïntegreerd aanbod nodig van intensieve revalidatie, het leren van de Nederlandse taal en/of Nederlandse gebarentaal en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Voor deze nieuwkomers zijn aanvullende afspraken nodig om tot een passend geïntegreerd aanbod te komen.

Overbruggingsovereenkomst

De verwachting is dat een deel van de nieuwkomers – met ondersteuning - een plek kan vinden binnen een reguliere taalschool. De VNG is voornemens om voor 2022 een overbruggingsovereenkomst af te sluiten. In januari 2022 wordt hier meer over bekend gemaakt.

De overeenkomst voorziet in het beschikbaar stellen van ondersteuning en advies aan taalscholen en gemeenten. Daarnaast zijn er ook consultaties voor diagnostiek en vraagverheldering, advisering aan taalscholen over de wijze van communiceren en de inzet van voorzieningen en ondersteuning bij de aanvraag van een ontheffing op medische gronden.

Op dit moment is iedere inburgeringsplichtige verplicht om een leerbaarheidstoets te maken. Voor nieuwkomers met een auditieve en/of visuele beperking is het niet altijd mogelijk om deze toets te maken, daarom wordt een wetswijziging aangevraagd om een uitzondering te maken voor deze specifieke doelgroep. In afwachting van de wetswijziging is het mogelijk om alvast zoveel mogelijk in de geest van deze wijziging te gaan werken.

Meer informatie