Het wetsvoorstel ‘versterking decentrale rekenkamers’ is op 31 mei jl. aangenomen door de Tweede Kamer. De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is ook een onderdeel van dit wetsvoorstel.

Nu verstrekken externe accountants een controleverklaring met een oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekeningen van gemeenten. Met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording wijzigt dit. Het college van B en W geeft dan een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. Daarmee valt de rechtmatigheidsverantwoording onder het getrouwheidsoordeel van de accountant. De accountant kijkt dus nog wel of de rechtmatigheidsverantwoording ‘juist’ is.

Invoerjaar 2023

De behandeling van de Eerste Kamer is naar verwachting nog in 2022. Voor de rechtmatigheidsverantwoording gaat het om invoering met verslagjaar 2023. De jaarrekening voor het verslagjaar 2023 wordt in het kalenderjaar 2024 vastgesteld. Naast de wetswijzing zal er nog onderliggende regelgeving moeten worden aangepast.

Modelverordeningen

De VNG verwacht in de zomer 2022 de geactualiseerde modelverordeningen 212, 213 en 213a te publiceren via de SDU, waar alle modelverordeningen staan. Zolang de wetswijziging van de rechtmatigheidsverantwoording nog niet van kracht is (de wetswijziging loopt immers nog) zullen we de verordening actualiseren zonder de rechtmatigheidsverantwoording. Op het moment dat de wetswijziging is afgehandeld publiceert de SDU de verordening met de rechtmatigheidsverantwoording

Meer informatie