De meldpunten niet-acute zorg zijn erop gericht om kwetsbare personen met een niet-acute hulpbehoefte toe te leiden naar passende zorg, begeleiding of ondersteuning. GGD GHOR Nederland ondersteunt in opdracht van VWS deze meldpunten. In mei 2020 verscheen de Handreiking Meld- en adviespunten niet-acute zorg.

Deze handreiking is onlangs herzien. Downland de nieuwe versie (juni 2022) via de website van GGD GHOR Nederland:

Regionale en lokale meldpunten

Zowel professionals als burgers kunnen bellen met de meldpunten niet-acute zorg. In alle gemeenten bestaan regionale en/of lokale meldpunten waar men met signalen terecht kan. De meldpunten zijn belegd bij de gemeente, bij de GGD of bij andere organisaties.

Meer informatie