Minister Schouten heeft, mede op verzoek van de VNG, de landsadvocaat verzocht om advies te geven over het afbakenen van de doelgroep bij het verstrekken van de energietoeslag door gemeenten. De landsadvocaat heeft geoordeeld dat de afbakening van de doelgroep verdedigbaar is.

Uitbreiding onuitvoerbaar voor gemeenten

De uitspraak van de landsadvocaat geeft de gemeenten juridisch comfort. In gesprekken met de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen hebben we aangegeven dat de uitbreiding van de doelgroep met studenten voor gemeenten onuitvoerbaar is. De minister adviseerde gemeenten eerder dit jaar om studenten uit te sluiten van de energietoeslag, omdat deze doelgroep niet bekend is bij gemeenten. We pleitten voor een landelijke energiecompensatie aan studenten via het rijk, niet via gemeenten. 

Handreiking aangepast

Het kabinet houdt vast aan het besluit om studenten uit te sluiten van de energietoeslag voor minimahuishoudens. De handreiking ‘Eenmalige Energietoeslag 2022 voor gemeenten’ (van Stimulansz) is aangepast om duidelijk te maken waarom het onderscheid is toegestaan. Studenten vallen niet onder de landelijke regeling energietoeslag. Ze worden via het koopkrachtpakket van 2023 gecompenseerd door het rijk. Studenten die niet meer rond kunnen komen en daardoor in de financiële problemen raken, kunnen aanvraag doen voor individuele bijzondere bijstand.

Afbakening in wetsvoorstel Energietoeslag 2023

In 2023 zullen gemeenten ook de energietoeslag verstrekken (zie Kamerbrief aanvullende maatregelen energierekening). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bezig met een wetsvoorstel Energietoeslag 2023. De VNG vraagt daarbij aandacht voor het wettelijk opnemen van de afbakening van de doelgroep van de regeling die via gemeenten wordt uitgekeerd.

Meer informatie

•    Advies van de Landsadvocaat
•    Kamerbrief aanvullende maatregelen energierekening